2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013


_ A _ R _ C _ H _ I _ V _ E _ S _

ASK ME WHATEVERJanuary 15, 2023
January 14, 2023
Something like research

January 13, 2023
He looks like he's running for congress

January 11, 2023
January 11, 2023
January 10, 2023
January 10, 2023


January 9, 2023
January 8, 2023
January 8, 2023
Something like research

January 8, 2023
TEXT: "flag's ship"

January 7, 2023
January 6, 2023
Sounds like a win-win

January 6, 2023
January 6, 2023


DALL-E: "ANTI-ART"

DALL-E: "RELATIONAL AESTHETICS"

DALL-E: "INVISIBLE ARTWORKS BY DARREN BADER"

January 3, 2023
January 2, 2023
In care of Nothing

January 1, 2023
January 1, 2023_ A _ R _ C _ H _ I _ V _ E _ S _

20232022202120202019201820172016201520142013